Ammatillinen kuntoutus

Onko sinulla haasteita työkyvyn ja jaksamisen kanssa? Koetko työkykysi ja terveydentilasi heikentyneeksi? Voisiko ammatillinen kuntoutus olla sinulle oikea vaihtoehto?

 • ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto sinulle, jolla on työkyvyn kanssa haasteita

 • ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu sinulle, jolla sairaus tai vamma aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä

 • mahdollistaa sinulle väylän työelämään terveydentilalle soveltuvaan työhön

Kenelle ammatillinen kuntoutus on suunnattu?

 • työikäiselle, jota sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky

  • taustalla yleensä pitkäaikainen sairaus, vamma, työtapaturma, ammattitauti, liikennevahinko tai muu tapaturma
 • henkilölle, jolle tultaisiin myöntämään lähivuosina ilman ammatillisia kuntoutustoimenpiteitä työeläkelakien mukainen täysi- tai osatyökyvyttömyyseläke
 • henkilölle esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen
 • myös yrittäjällä on mahdollisuus hakea ammatillista kuntoutusta
 • ammatillisten valmiuksien lisääminen

 • pyrkimys hyödyntää henkilön aiempaa työkokemusta ja koulutusta

Miten ammatillinen kuntoutus voisi auttaa sinua? Mitä voit saada ammatillisesta kuntoutuksesta?

 • auttaa sinua jatkamaan työelämässä pidempään terveydentilan haasteista huolimatta

 • tarjoaa mahdollisuuden muokata työtehtäviä terveydentilallesi soveltuviksi

 • tukee sinua työssä selviytymisessä ja uuden terveydentilalle soveltuvan suunnan löytymisessä

 • auttaa sinua ammatillisten valmiuksien vahvistamisessa ja lisäämisessä

Miten voit hakeutua meille ammatilliseen kuntoutukseen?

 • kun havaitset työssä suoriutumisessa toistuvia terveydellisiä haasteita, ota asia matalalla kynnyksellä puheeksi työterveyshuollon, hoitavan lääkärin, muun terveydenhuollon tahon tai oman esihenkilösi kanssa

 • ammatillista kuntoutusta haetaan erillisellä lomakkeella, hakemuksen liitteeksi tarvitaan tuore lääkärinlausunto terveydentilastasi ja kuntoutustarpeesta

   • ammatillisen kuntoutuksen järjestämisestä vastaavat vakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt ja Kela
 • kun saat myönteisen päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta, ole yhteydessä päätöksessä nimettyyn tahoon ja pyydä päästä uravalmennukseen meille Katja Noponen Oy:hyn

Ammatillisen kuntoutuksen toimijat:

Milloin haet ammatillista kuntoutusta työeläkeyhtiöstä?

 • Olet alle alimman vanhuuseläkeikäsi ja sinulla on todettu työkyvyttömyyden uhka, jota voidaan siirtää tai estää työeläkekuntoutuksen avulla
 • Sinulla on viimeisen viiden kalenterivuoden ajalta työansioita vähintään 39 157,84 euroa (vuoden 2023 taso)

 • Sinulla on työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita

 • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella

Milloin haet ammatillista kuntoutusta Kelasta?

 • Kun olet työtön, opiskelija tai olet ollut työelämässä vasta vähän aikaa

 • Kun työeläkeyhtiön tukeman ammatillisen kuntoutuksen kriteerit eivät täyty

Milloin haet ammatillista kuntoutusta vakuutusyhtiöstä?

 • Sinun työkyvyttömyytesi uhka johtuu työtapaturmasta, liikenneonnettomuudesta tai todetusta ammattitaudista