Valmentaja on rinnalla kulkija.

”Meidän uravalmennuksessamme et jää yksin, valmentaja kulkee rinnallasi kaikissa vaiheissa. Kuntoutusprosessi voi vaihdella yksilökohtaisesti ja riippuu asetetuista tavoitteista, sinun tarpeista ja haasteista.”

Mitä on meidän uravalmennuksemme?

 • yksilövalmennusta, ohjausta ja neuvontaa sinulle urasuunnittelun tueksi
 • lähestymistapamme on ratkaisukeskeinen, näemme mahdollisuuksia ja ratkaisuja

   • keskitymme valmennuksessa sinun voimavaroihisi, taitoihin sekä vahvuuksiin ja niiden tunnistamiseen
 • valmennuksen laajuus ja kesto ovat yksilöllisiä

 • toteutamme valmennusta lähi- ja videotapaamisilla, puhelintuella ja sähköpostiohjauksella

 • valmennuksessa autamme sinua ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, kerromme erilaisista ammatillisen kuntoutuksen keinoista sekä määrittelemme tavoitteet valmennukselle

 • me tiedotamme säännöllisesti työeläkeyhtiötä/vakuutusyhtiötä valmennuksen etenemisestä
 • valmennuksemme on luottamuksellista ja noudatamme tietosuojalakia

”Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassamme keskitymme mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen luomiseen sekä tunnistamiseen.”

Mitä meidän uravalmennuksessamme käytännössä tehdään?

 • alussa käymme läpi ammatillisen kuntoutuksen keinot, valmennuksen tavoitteet, tämänhetkisen kokonaistilanteen ja aiemman osaamisen

 • keskustelemme, millaista tukea sinä tarvitset ja toivot valmennuksen aikana

 • autamme tunnistamaan sinun vahvuuksiasi ja ammatillisia kiinnostuksenkohteita keskustelemalla sekä erilaisten valmennustehtävien avulla
 • annamme palveluohjausta kuntoutuspalvelujen ja tukitoimien viidakossa
 • teemme yhdessä suunnitelman, millaisiin työtehtäviin jatkossa pyritään

   • valmennuksessa laaditaan aina ensisijainen suunnitelma ja varasuunnitelma
 • opastamme laatimaan työnhaussa/työkokeilupaikan haussa tarvittavat asiakirjat (CV, työhakemus), jossa korostetaan sinun vahvuuksiasi ja taitojasi

 • harjoittelemme työhaastatteluihin valmistautumisessa

 • annamme neuvoja ammatillisten suhteiden ja verkostojen hyödyntämiseen

 • selvitämme ja arvioimme sinun mahdollisuuksiasi työllistyä

 • autamme sopivien työkokeilupaikkojen kartoittamisessa sekä kertomaan työnantajille tilanteestasi ja tavoitteistasi

   • työkokeilulla tavoitellaan työllistymistä uusiin terveydentilalle soveltuviin tehtävin
 • autamme ammatillisen kuntoutuksen aikana tarvittavien tietojen toimittamisessa työeläkeyhtiöön/vakuutusyhtiöön

 • lopuksi käymme aina yhteistä keskustelua valmennuksen tuloksista ja ohjaamme jatkotoimenpiteissä

”Uravalmennus edellyttää sinulta vahvaa sitoutumista ja motivaatiota suunnitelman laatimiseen ja yhteistyöhön valmentajan kanssa”

 

Koneenasentajasta nuorisotyöhön

Peruskoulun jälkeen Katja etsi itseään ja työtä mitä haluaisi tehdä. Eri vaiheiden kautta, jo pienestä asti isän verstaalla viihtyvä tyttö päätyi töihin metallialalle. Katja ehti työskennellä muutamia vuosia koneenasentajana, kunnes terveys ei enää kestänyt metallialan töitä. Tiet veivät uravalmennuksen kautta takaisin nuoruudesta tutun työn pariin.

Uravalmennuksen päättyminen:

 • kun asetettu tavoite on saavutettu

 • valmennettava ei koe uravalmennusta tarpeelliseksi tai työhönpaluuta oikea-aikaiseksi

 • uravalmennuksessa ei ole pystytty laatimaan toteuttamiskelpoista suunnitelmaa

”Suurin osa ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista pystyy jatkamaan työelämässä.”