Työeläkeyhtiön ammatillinen kuntoutus

Turva-alalta myynti- ja ostoassistentiksi

Jokainen suomalainen työntekijä maksaa palkastaan työeläkettä työeläkeyhtiöön. Sinun työeläkeyhtiösi määrittyy viimeisimmän työnantajan mukaan. Kun olet saanut ammatillisesta kuntoutuksesta työeläkeyhtiöstäsi myönteisen päätöksen, niin ammatillinen kuntoutuksesi käynnistyy. Saamasi ennakkopäätös on voimassa 9kk, jonka aikana tulisi laatia tarkempi kuntoutussuunnitelma. Mikäli tarvitset apua kuntoutussuunnitelman tekemiseen, saat meiltä henkilökohtaista uravalmennus palvelua avuksesi.

Kuntoutussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tiedot niistä toimista (työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus tai tuki yrittäjälle), jotka auttavat sinua palaamaan terveydentilallesi sopivaan työhön. Suunnitelmaan määritellään aikataulu ammatillisen kuntoutuksen toimien toteutuksesta. Suunnitelman lähtökohtana on olemassa olevan osaamisesi ja työkokemuksesi hyödyntäminen sekä mahdollisuudet työllistymiseen terveydelle soveltuvaan työhön. Kuntoutussuunnitelmassa tulee esittää perustelut, miten suunnitelma tukee työelämässä pysymistä tai sinne palaamista. Suunnitelman laatimisen jälkeen työeläkeyhtiössäsi arvioidaan, onko suunniteltuja toimenpiteitä mahdollista tukea.

Mitä ammatillinen kuntoutus voi sisältää?

Ammatillisessa kuntoutuksessa selvitetään aina, voidaanko sinun aiempaa osaamistasi, työkokemusta ja koulutusta hyödyntää tulevassa työssä. Alussa käydään yhdessä läpi työeläkeyhtiön asettamat tavoitteet ja millaisia ammatillisen kuntoutuksen toimia sinun kohdallasi on käytettävissä.

Ammatillisen kuntoutuksen toimet:

Työkokeilu:

 • keino uuteen työhön siirtymisessä

 • tavoitteena työtehtävien soveltuvuuden kokeileminen ja todentaminen

 • olemassa olevan osaamisen hyödynnettävyyden ja kehittämistarpeiden arvioiminen

 • voidaan toteuttaa nykyisessä työpaikassa tai uudella työnantajalla

 • voidaan toteuttaa palkallisena tai palkattomana

 • kesto pääsääntöisesti 3-6 kk

 • voidaan aloittaa osa-aikaisella työajalla terveydentila huomioiden

Työhönvalmennus:

 • uuden ammattialan tai työtehtävien oppimista työpaikalla aidossa työympäristössä
 • voi sisältää uusien työtehtävien edellyttämää lisä-/täydennyskoulutusta

  • esim. kurssi tai osatutkinto
 • koulutusmuotoina päiväopinnot, monimuoto/verkko -opinnot, oppisopimus tai koulutussopimus

 • koulutuksen tulee olla päätoimista

Uudelleenkoulutus:

 • uuteen ammattiin tai työtehtävään johtava koulutus

  • ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, osatutkinto, täydennyskoulutus, kurssi
 • koulutusmuotoina päiväopinnot, monimuoto/verkko -opinnot, oppisopimus tai koulutussopimus

 • koulutuksen tulee olla päätoimista

Tuki yrittäjyyden aloittamiseen tai jatkamiseen:

 • uuden yrityksen perustaminen tai yritystoiminnan muokkaaminen terveydentilalle soveltuvaksi

  • tilanteesta riippuen keinoina työkokeilu, työhönvalmennus tai koulutus
 • sisältö ja kesto räätälöidään tarpeiden ja tilanteen mukaan

 • yrityksen liiketoimintaedellytykset ja taloudelliset asiat oltava kunnossa

 • elinkeinotukena yrittäjälle voidaan kustantaa työtä helpottavia apuvälineitä, työkoneita tai yritystoiminnan jatkamiseen tarvittavia muutostöitä

Mistä toimeentulo ammatillisen kuntoutuksen aikana?

 • Ammatillisen kuntoutuksen päätöksestä tai työeläkeyhtiön omasta asiointipalvelusta näet kuntoutuksen aikaisen toimeentulosi.

 • Työeläkeyhtiö maksaa sinulle ammatillisen kuntoutuksen toimien aikana toimeentuloa, tilanteestasi riippuen saat kuntoutusrahan tai kuntoutustuki + korotusosan. Toimeentulosi maksu käynnistyy, kun esimerkiksi työkokeilu tai opiskelu alkaa. Kuntoutusetuus on verotettavaa tuloa ja sinun tulee toimittaa työeläkeyhtiölle sitä varten oma verokortti.

 • Lisäksi työeläkeyhtiö maksaa sinulle ammatillisen kuntoutuksen toimien aikana korvausta mahdollisista matka-, majoitus- ja opiskelukuluista.