Vakuutusyhtiön ammatillinen kuntoutus

Suomalaisessa sosiaaliturvassa ensisijainen korvausvastuu on aina vakuutusyhtiöllä, kun työkyvyttömyyttä tai sen uhkaa aiheuttaa työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Ammatillinen kuntoutus aloitetaan kuntoutusselvittelyllä/alkuhaastattelulla, johon saat meiltä henkilökohtaista uravalmennus palvelua avuksesi. Alkuhaastattelun jälkeen laaditaan suunnitelma työhönpaluusta.

Suunnitelma työhönpaluusta on konkreettinen, yksityiskohtainen ja aikataulutettu suunnitelma. Suunnitelma työhönpaluustasi voi sisältää erilaisia toimia, kuten työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus tai tuki yrittäjälle. Suunnitelman lähtökohtana on olemassa olevan osaamisesi ja työkokemuksesi hyödyntäminen sekä mahdollisuudet työllistymiseen terveydelle soveltuvaan työhön. Suunnitelmassa tulee esittää perustelut, miten suunnitelma tukee työelämässä pysymistä tai sinne palaamista. Suunnitelman laatimisen jälkeen vakuutusyhtiössäsi arvioidaan, onko suunniteltuja toimenpiteitä mahdollista tukea.

Mitä ammatillinen kuntoutus voi sisältää?

Ammatillisessa kuntoutuksessa selvitämme aina, voidaanko sinun aiempaa osaamistasi, työkokemusta ja koulutusta hyödyntää tulevassa työssä. Alussa käydään läpi vakuutusyhtiön asettamat tavoitteet ja millaisia ammatillisen kuntoutuksen toimia sinun kohdallasi on käytettävissä. Tavoitteena on, että pystyt ammatillisen kuntoutuksen keinoin palaamaan takaisin työelämään ja ansaitsemaan siten pääasiallisen toimeentulosi.

Ammatillisen kuntoutuksen toimet:

Työkokeilu:

 • keino uuteen työhön siirtymisessä

 • tavoitteena työtehtävien soveltuvuuden kokeileminen ja todentaminen

 • olemassa olevan osaamisen hyödynnettävyyden ja kehittämistarpeiden arvioiminen

 • voidaan toteuttaa nykyisessä työpaikassa tai uudella työnantajalla

 • voidaan toteuttaa palkallisena tai palkattomana

 • kesto pääsääntöisesti 3-6 kk

 • voidaan aloittaa osa-aikaisella työajalla terveydentila huomioiden

Työhönvalmennus:

 • uuden ammattialan tai työtehtävien oppimista työpaikalla aidossa työympäristössä
 • voi sisältää uusien työtehtävien edellyttämää lisä-/täydennyskoulutusta

  • esim. kurssi tai osatutkinto
 • voidaan toteuttaa nykyisessä työpaikassa tai uudella työnantajalla

 • voidaan toteuttaa palkallisena tai palkattomana

 • kesto enintään 6 kk

 • tavoitteena on suora työllistyminen työhönvalmennuksen jälkeen

Uudelleenkoulutus:

 • uuteen ammattiin tai työtehtävään johtava koulutus

  • ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, osatutkinto, täydennyskoulutus, kurssi, ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta kouluttautuminen
 • sisältö ja kesto räätälöidään tarpeiden ja tilanteen mukaan

 • yrityksen liiketoimintaedellytykset ja taloudelliset asiat oltava kunnossa

 • yritystukea voidaan myöntää avustuksena, lainana tai niiden yhdistelmänä työvälineiden ja koneiden hankintakustannusten kattamiseen

Tuki yritystoiminnan harjoittamiseen:

 • uuden yrityksen perustaminen tai yritystoiminnan kehittäminen ja muokkaaminen terveydentilalle soveltuvaksi

  • tilanteesta riippuen keinoina työkokeilu, työhönvalmennus tai koulutus
 • sisältö ja kesto räätälöidään tarpeiden ja tilanteen mukaan

 • yrityksen liiketoimintaedellytykset ja taloudelliset asiat oltava kunnossa

 • yritystukea voidaan myöntää avustuksena, lainana tai niiden yhdistelmänä työvälineiden ja koneiden hankintakustannusten kattamiseen

Mistä toimeentulo ammatillisen kuntoutuksen aikana?

Vakuutusyhtiö maksaa sinulle korvausta kohtuulliselta uravalmennuksen ajalta sekä konkreettisen toteutuksen ajalta (esim. työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus). Korvauksen maksaminen edellyttää sinulta uravalmennuksen aikana aktiivisuutta, kiinnostusta ja motivaatiota.